Prečo kandidujem?

Rozhodol som sa kandidovať, pretože mi záleží na ďalšom úspešnom rozvoji a smerovaní našej obce.

  • Zmodernizovanie našej obce pomocou nových digitálnych technológií.
  • Zviditeľnenie našej obce a zasadenie sa medzi tie obce, ktoré sa rozvíjajú.
  • Vytvorenie a spracovanie nového kvalitného programu, za pomoci aktívneho prístupu všetkých občanov.
  • Úspešné dokončenie naplánovaných projektov, ktoré sa začali v predchádzajúcom volebnom období.

Bol by som rád, aby sa ľudia cítili spokojne, bezpečne a vzájomne sa rešpektovali v spolunažívaní.

Ďakujem za každý Váš hlas.

Jaroslav Rusina

Kandidát na starostu obce Medzibrod