Niečo o mne

Vážení občania,

dovoľujem si Vám touto cestou predstaviť moje priority, ktorými sa uchádzam o Vašu priazeň a podporu pri voľbách starostu obce. Najskôr predstavím seba a môj doterajší život.

Mám 38 rokov, som ženatý a mám 2 deti.

Som nezávislý kandidát na starostu našej obce a nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany.

Výhodou nezávislej kandidatúry je ušetrenie nemalých finančných prostriedkov na moju kandidatúru a rovnako nebyť závislý od akéhokoľvek vedenia politických strán.

Pre kandidatúru využívam hlavne osobný čas a technické schopnosti, ktoré som nadobudol počas môjho života.

Získané poznatky a vedomosti budem vo funkcií starostu uplatňovať tak, aby sa zvýšila kvalita života a spokojnosť všetkých občanov. V spolupráci s novým obecným zastupiteľstvom budem zodpovedne spravovať ciele obce.  Financovanie investičných akcií a rozvojových projektov zabezpečím hlavne zo štrukturálnych fondov EU, alebo z iných grantov a dotácií.

Ďakujem za každý Váš hlas.

Jaroslav Rusina

Kandidát na starostu obce Medzibrod