Moje priority

Zámery obce Medzibrod pre roky 2019 až 2022

  • Vybudovanie estetických strešných zastávok SAD v obci, pri železničnej stanici, ako aj pri obecnom úrade smerom na Brezno.
  • Opraviť, obnoviť zábradlia v obci okolo potoka Vyvieranica.
  • Vybudovať nové prístupové chodníky, nájsť vhodné riešenia parkovania v obci.
  • Nájsť spoločné riešenie pri vybudovaní miestnej kanalizácie.
  • Organizovať a podporovať všetky tradičné, kultúrne, spoločenské a občianske podujatia v obci.
  • Spracovať kvalitný program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce za pomoci aktívneho prístupu všetkých občanov, ako aj podnikateľov a organizácií pôsobiacich na území obce.
  • Zmodernizovať v školskom areáli detské ihrisko so zabezpečením pred vandalmi. Povoliť v školskom areáli používať detské ihriská na účel ich vytvorenia, bez časového obmedzenia.
  • Vytvoriť nové zariadenie pre seniorov, ktoré bude ponúkať kvalitné služby.  Pripraviť lepšie podmienky pre rozšírenie služieb starším a osamelým občanom a to stravovania, zdravotníckych a opatrovateľských služieb.

Zámery plánujem realizovať postupne, v závislosti od aktuálnych podmienok získavania štrukturálnych fondov EU, grantov a dotácií, ako aj od možných finančných prostriedkov obce. Verím, že s pomocou novozvolených poslancov a s Vašou podporou sa nám to určite podarí.

Ďakujem za každý Váš hlas.

Jaroslav Rusina

Kandidát na starostu obce Medzibrod